13 juni 2016

Master na Master in het Sociaal Recht - Academiejaar 2016-2017

Aan de Faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel wordt een Master na Master in het Sociaal Recht ingericht. Deze opleiding kan worden gevolgd in één academiejaar of worden gespreid over twee academiejaren. Alle verplichte en de meeste keuzeopleidingsonderdelen worden gedoceerd in avondonderwijs, zodat beroepsactieve studenten de lessen kunnen volgen. Onder bepaalde voorwaarden bestaat de mogelijkheid om af te studeren in februari.
 
 
Het programma omvat: 
 
a) Verplichte opleidingsonderdelen: 
 1. Bijzondere juridische vraagstukken inzake personeelsbeleid – Prof. K. Salomez (6 SP)
 2. Sociaal statuut van de zelfstandigen – Prof. G. Van Limberghen (5 SP)
 3. Bijzondere vraagstukken uit het collectief arbeidsrecht in vergelijkend perspectief – Prof. W. Rauws (3 SP)
 4. Bijzondere vraagstukken uit het individueel arbeidsrecht in vergelijkend perspectief – Prof. W. Rauws (6 SP)
 5. Bijzondere vraagstukken uit het socialezekerheidsrecht in Europees perspectief – Prof. G. Van Limberghen (6 SP)
 6. Grensoverschrijdende tewerkstelling – Prof. H. Verschueren (4 SP)
 7. Welzijn op het werk en arbeidswetgeving – Prof. K. Salomez (5 SP)
 8. Masterproef (15 SP)
b) Keuzeopleidingsonderdelen: te kiezen tot beloop van ten minste 10 studiepunten
 1. Sociaal handhavings- en procesrecht - Prof. K. Salomez (6 SP)
 2. European Labour and Employment Law - Prof. M. De Vos (6 SP)
 3. Droit social comparé – Prof. D. Dumont (ULB) (5 SP)
 4. Arbeids- en organisatiepsychologie - Prof. J. Hofmans (6 SP)
 5. Organisatie van de gezondheidszorg : nationaal en internationaal – Prof. M. Leys (6 SP)
 6. Geschiedenis van sociale bewegingen - Prof. G. Vanthemsche (6 SP)
 7. Actuele welzijnsproblemen - Prof. F. Louckx (6 SP)
 8. Human Resources Management - Prof. R. Pepermans (6 SP)
 9. Rechtspositie van het overheidspersoneel - Prof. A. Wirtgen (6 SP)
 10. Droit de la réparation des risques professionnels – Prof. S. Remouchamps (ULB) (5 SP)
 11. Inleiding tot de sociologie van arbeid en arbeidsorganisatie - Prof. C. Vanroelen (6 SP)
 12. Sociaalrechtelijke stage - Prof. G. Van Limberghen (6 SP)
 13. Droit social international - Prof. A. Nayer (ULB) (4 SP)
 14. Vreemdelingenrecht - Prof. G. Debersaques (6 SP)

Overige academische medewerkers zijn: prof. E. Alofs, auditeur J.P. Bogaert, mw. L. Cornil, mr. J. De Vreese, mr. J. De Wortelaer, mr. P. Dufaux, mr. E. Jamaels, prof. F. Louckx, mr. K. Mortier, mr. J. Moerman, dhr. K. Naert, prof. K. Nevens, mr. P. Sichien, dhr. J. Steenlant, dhr. Y. Stox, prof. em. M. Stroobant, dra. E. Timbermont, en mr. K. Van Hemelryck. 
 
 
Meer info?
- Coördinatie: mw. Evelien Timbermont – tel. 02 629 25 66 en 0498 644 699, etimberm@vub.ac.be
- Studietrajectbegeleiding: tel. 02/629 23 80, stbfacrc@vub.ac.be
- http://www.vub.ac.be/SORE - www.vub.ac.be/sociaal-recht/master-na-master
- Onthaalavond: donderdag 17 september 2015 (18u00-20u00) – Campus Etterbeek, gebouw C, 4e verdieping, lokaal 4C306 (inschrijven via evenementen.rc@vub.ac.be)
- Inschrijven kan online via www.vub.ac.be/inschrijvingen.

Geen opmerkingen: