13 februari 2010

Bescherming van privéleven en persoonsgegevens tegen overheid en werkgever: colloquium

Privacy, het recht op persoonlijke levenssfeer, de onschendbaarheid van woning en briefwisseling zijn fundamentele afweerrechten van de burgers tegen bemoeienissen van de overheid. Ook op de werkvloer zijn er grenzen aan het snuffelen in de privésfeer van de werknemer door de werkgever.

Iedere Belg zit gemiddeld in zo’n 300 databanken, van het rijksregister tot het e-health platform. Schiet er nog wel iets over van onze privacy? De nieuwe technologieën en het controleklimaat na 9/11 hebben dit ‘heilig recht’ zwaar onder druk gezet. Georges Orwell’s Big Brother samenleving ‘1984’ is vandaag geen fictie meer.

Het colloquium dat op 5 maart 2010 door Progress Lawyers Network wordt georganiseerd, wil een beeld schetsen van de privacy ‘2010’. Wordt artikel 8 van het EVRM nog wel gerespecteerd? Er zijn wetten op de gegevensbescherming, maar wat betekenen die in de praktijk? Waar liggen de grenzen van de privacy in de arbeidsrelatie? Welke databanken registreren in België en Europa uw doen en laten en hoe zit het met de overdracht van gegevens van de ene naar de andere databank?

Op dit colloquium wordt er nagegaan met welke juridische middelen de privacy kan verdedigd worden. Dit gebeurt aan de hand van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en van binnenlandse en buitenlandse ervaringen.

Meer informatie vindt u op de website van PLN.

Geen opmerkingen: