01 september 2011

Rechtspraakdatabanken


Nationale rechtspraak

Juridat

Externe gegevensbank voor de rechtspraak van de hoven en de rechtbanken van de Rechterlijke Orde geraadpleegd worden, alsook die van de Commissies voor slachtofferhulp en voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Er zijn tal van zoekmethodes: met name opzoekingen in full text, via trefwoorden, per jurisdictie, volgens datum of intervallen van data, wettelijke basis, referentie in een juridisch tijdschrift.

Arresten van het Grondwettelijk Hof online

Alle arresten van het Arbitragehof en het Grondwettelijk Hof in .pdf sedert 1985. Zowel een register op zaaknummer als een zoekmachine.

Arresten van de Raad van State online

Digitale collectie arresten vanaf 1994 en beschikkingen van niet-toelaatbaarheid. Opgelet: arresten en beschikkingen van niet-toelaatbaarheid uitgesproken in geschillen omtrent de toepassing van de Vreemdelingenwet worden enkel opgenomen indien ze van belang zijn voor de rechtspraak of het juridisch onderzoek.

Juridict

... ontsluit de juridische inhoud van de rechtspraak van de Raad van State. De databank bevat rechtspunten uit de arresten en uit de beschikkingen van niet-toelaatbaarheid. Een trefwoordenlijst in boomstructuur zorgt voor de inhoudelijke ontsluiting. JuriDict biedt ook zoekmogelijkheden aan waarmee arresten en beschikkingen teruggevonden kunnen worden aan de hand van referentiegegevens, trefwoorden of woorden uit de rechtspunten. De Nederlandstalige trefwoordenstructuur verzekert de systematische ontsluiting van de arresten vanaf 1 januari 2000. Oudere rechtspraak wordt selectief opgenomen. Procedurearresten worden niet opgenomen. Arresten in vreemdelingenzaken en beschikkingen van niet toelaatbaarheid worden enkel opgenomen indien zij een belang hebben voor de rechtspraak of voor het juridisch onderzoek.

Inter- en supranationale rechtspraak

Curia

Rechtspraak van het Hof van Justitie sedert 1953 en van het Gerecht van Eerste Aanleg sedert 1989. Zowel register op zaaknummer als zoekmachine.

Hudoc

Rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (sedert 1959).

Geen opmerkingen: