11 oktober 2013

Vereniging Sociaal Recht VZW : programma lezingen najaar 2013 - voorjaar 2014

Wij nodigen u uit de volgende lezingen op uw agenda te noteren voor dit najaar 2013:

  • dinsdag 19 november 2013 : "Antimisbruikbepalingen : een stand van zaken".

Deze lezing zal worden gegeven door de heer Yves STOX, Manager - Human Capital by EY Tax Consultants en vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de VUB.


De lezingen gaan zoals gewoonlijk door om 18u, in het Arbeidshof, Poelaertplein 3, 7de verdieping te Brussel en zullen gevolgd worden door een receptie ter plaatse.


Voor het voorjaar 2014, kunnen wij u reeds de volgende lezingen aankondigen :

  • dinsdag 21 januari 2014 : "Bescherming tegen ontslag : overzicht van de zeer talrijke regelingen en de al even diverse bronnen, gevolgd door een bijzondere focus op enkele hete hangijzers en mooie vraagstukken".
Deze lezing zal worden gegeven door Mter Paul GEEREBAERT.

  • dinsdag 11 maart 2014 : "Recente rechtspraak i.v.m. aanvullende pensioenen".
Deze lezing zal worden gegeven door Mter An VAN DAMME.

  • dinsdag 29 april 2014 : lezing omtrent schijnzelfstandigheid.
Deze lezing zal worden gegeven door Mter Kristof SALOMEZ, docent VUB.

  • dinsdag 3 juni 2014 : "Overzicht rechtspraak".
Deze lezing zal worden gegeven door Mter Didier VOTQUENNE.De lezingen van de VZW Vereniging Sociaal Recht zijn alleen toegankelijk voor leden.  Indien u in het lidmaatschp geïnteresseerd bent, kunt u nadere informatie bekomen op het volgende e-mailadres: info@verenigingsociaalrechtvzw.beGeen opmerkingen: