24 oktober 2013

Misbruik- en fraudebestrijding in het sociaal recht: studienamiddag aan de VUB op 28/11 as.

Het sociaal handhavingsrecht is na de invoering van het Sociaal Strafwetboek zeker niet beland in een periode van windstilte. Enerzijds scherpt de regering met nieuwe regels en technieken de strijd tegen misbruik en fraude in het domein van het sociaal recht aan. Anderzijds dwingt het Hof van Justitie van de Europese Unie de Belgische wetgever tot aanpassing van eerder met dit oogmerk genomen maatregelen.
Met hun studienamiddag creëren de Vereniging van VUB-Alumni Sociaal Recht en de Vakgroep Publiek Recht van de Vrije Universiteit Brussel de gelegenheid om deze recente ontwikkelingen in hun beleidskader te plaatsen, de draagwijdte van de nieuwe wetsbepalingen grondig te onderzoeken en ze tegen het europeesrechtelijke licht te houden.

Programma:

  • 13u00: Verwelkoming (Prof. G. Van Limberghen, Vrije Universiteit Brussel - Advocaat)
  • 13u15: Bestrijding van sociale fraude onder de regering Di Rupo I (dhr. J. Crombez, Staatssecretaris voor de Bestrijding van de Sociale en de Fiscale Fraude)
  • 13u45: Nieuwe sociaalrechtelijke antimisbruikbepaling getoetst aan het legaliteitsbeginsel (Y. Stox, Manager Ernst & Young – Vrijwillig medewerker Vrije Universiteit Brussel en S. Devos, Assistent Vrije Universiteit Brussel)
  • 14u10: Vermoedens van arbeidsovereenkomst of beroepsarbeid als zelfstandige (Prof. K. Nevens, Vrije Universiteit Brussel – Substituut-arbeidsauditeur)
  • 14u40: Verbod op terbeschikkingstelling opnieuw aangeschroefd (Mr. P. Sichien, Advocaat - Assistent Vrije Universiteit Brussel)
  • 15u00: Pauze
  • 15u30: Hoofdelijke aansprakelijkheid voor loon- en bijdrageschulden (Prof. K. Salomez, Vrije Universiteit Brussel - Advocaat)
  • 16u00: Controle op buitenlandse detacheringen: Belgische en Europese initiatieven (Prof. H. Verschueren, Universiteit Antwerpen en Vrije Universiteit Brussel)
  • 16u30: LIMOSA-verplichting gewijzigd onder Europese druk (Prof. W. Rauws, Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Maastricht)
  • 17u00: Receptie
 Voor verdere praktische informatie en om in te schrijven:
http://www.vub.ac.be/events/2013/fraudebestrijding-sociaal-recht
Geen opmerkingen: