27 januari 2015

VUB-leerstoel voor prof.dr. W. Van Eeckhoutte: inaugurale les op 26 februari as.

Op voorstel van de Vakgroep Publiekrecht (PUBR) is de VUB-Leerstoel 2014-15 toegekend aan Prof. Willy van Eeckhoutte.

Prof. Willy van Eeckhoutte werd in 1985 doctor op proefschrift in de rechten (Universiteit Gent). Hij is thans buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent, en doceert er sinds 1986 aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid de opleidings­onderdelen Arbeidsrecht en Socialezekerheidsrecht. Willy van Eeckhoutte doceerde ook aan de Gent-Leuven Management School en is docent in de Leergang Pensioenrecht, ingericht aan de KU Leuven. In 1975 werd hij advocaat aan de balie te Gent. In 1999 werd hij benoemd tot advocaat bij het Hof van Cassatie. Hij was de vorige stafhouder van de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie.

Willy van Eeckhoutte is auteur van vele tijdschriftartikelen en boeken over sociaal recht, waaronder het jaarlijks in een nieuwe editie gepubliceerde encyclopedische Sociaal Compendium Arbeidsrecht en Socialezekerheidsrecht, dat ook in het Frans wordt uitgegeven. Hij is tevens editor van de International Encyclopaedia of Social Security Law, die een overzicht geeft van het socialezekerheidsrecht van de verschillende landen ter wereld. Prof. Van Eeckhoutte werkt ook mee aan het actualiseren van SocialEye, een online databank voor specialisten in het sociaal recht en HR-professionals. Hij is bestuurslid van een aantal wetenschappelijke verenigingen, waaronder het Belgisch Genootschap voor arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht, en voorzitter van de Vereniging der kassen voor gezinsvergoedingen. Hij wordt alom gewaardeerd als een begeesterend spreker.

Voor meer informatie en om zich in te schrijven voor de inaugurale les met als titels 'synthetische vezels in het sociaal recht', klik hier

Geen opmerkingen: