14 oktober 2007

Europese concurrentieregels bedreigen gezondheidszorg

door K. Nevens

1. Een recent onderzoek van collega Freek Louckx haalde in de loop van vorige week de media. Zijn onderzoeksresultaten werden prompt ook op de website van de Vrije Universiteit Brussel in de kijker gezet.

Freek Louckx onderzocht de uitwerking van de Europese concurrentieregels in het domein van de Belgische gezondheidszorg. “Als zorgverstrekkers of ziekteverzekeraars door Europa als ‘ondernemingen’ worden beschouwd, worden de Europese concurrentieregels daarop van toepassing”, aldus Louckx. ”Afwijken van deze concurrentieregels kan alleen als de nationale of deelstatelijke regelgeving uitdrukkelijk aangeeft dat deze diensten ‘ van algemeen economisch belang’ zijn. En als ze nauwkeurig omschreven verplichtingen inzake ‘openbare dienstverlening’ opgelegd krijgen.” Uit het onderzoek blijkt dat dit voor een aantal instellingen en activiteiten uit de gezondheidszorg in België nog niet of niet afdoende is gebeurd.

Zo meent Louckx dat de door de overheid verstrekte toelagen aan ziekenhuizen voor de bouw en de herconditionering van een ziekenhuis of een dienst, mogelijk in strijd zijn met het Europeesrechtelijke verbod op staatsteun. Op het vlak van de ziekteverzekering merkt Louckx dan weer op dat de ziekenfondsen voor het beheer van de door hun aangeboden aanvullende hospitalisatieverzekeringen eigenlijk aan de toepassing van het Europese concurrentierecht onderworpen zijn. Hetzelfde geldt voor het beheer van aanvullende ziekteverzekeringen ingericht op niveau het paritair comité door de Belgische Fondsen voor Bestaanszekerheid. Meer zelfs, de verplichte aansluiting van werkgevers en werknemers bij deze aanvullende ziekteverzekeringen dreigt in strijd te worden bevonden met het Europese concurrentierecht.

2. Freek Louckx presenteert zijn onderzoeksresultaten op 19 en 20 november aanstaande tijdens een workshop van het Europees Vakverbond betreffende openbare diensten in Europa alsook op de studiedag "Sociale zekerheid in het Europa van de markt en de burgers", door de Universiteit Antwerpen georganiseerd en gepland op 7 december 2007.

Geen opmerkingen: