29 oktober 2008

Studiedag overlegorganen op ondernemingsvlak: 60 jaar bedrijfsorganisatiewet

De wet van 20 september 1948 houdende de organisatie van het bedrijfsleven vormt de basis voor de oprichting en de bevoegdheden van ondermeer de ondernemingsraad. Deze wet is vandaag 60 jaar oud. Het sociaal overleg op ondernemingsvlak verloopt via de vakbondsafvaardiging, de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk.

De onderzoeksgroep Sociaal Recht van de Universiteit Antwerpen nam het initiatief om over dit boeiend onderwerp een boek te publiceren. Diverse auteurs en andere experten diepen enkele thema’s van dit boek uit tijdens de studiedag van 14 november. De juridische doelmatigheid van deze overlegorganen wordt onder de loep genomen. De invalshoek van de sociale grondrechten is hierbij een belangrijk thema.

De aanwezigen op de studiedag hebben de mogelijkheid het 4de boek in de reeks “Collectief Arbeidsrecht” uitgegeven bij Kluwer met 20% reductie te bestellen. Dit boek behandelt de thema’s van het ondernemingsoverleg die ook op de studiedag aan bod komen.

Meer informatie vindt u door hier te klikken.

Geen opmerkingen: