25 augustus 2009

Studiedag – De Wet betreffende de Continuïteit van Ondernemingen

Op 1 april jl. is de Wet van 31 januari 2009 betreffende de Continuïteit van Ondernemingen in werking getreden. Het belang van dit vernieuwde juridische instrumentarium voor het herstel van ondernemingen in moeilijkheden kan, in de gegeven economische omstandigheden, niet onderschat worden.

Om deze reden hebben de rechtsfaculteiten van de universiteiten van Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven gezamenlijk het initiatief opgevat voor de organisatie van een studiedag die de eerste ervaringen met de toepassing van deze wet wil duiden en evalueren.

Het programma van deze studiedag en de praktische details inzake locaties en inschrijving treft u in de bijgevoegde folder aan.

We vestigen er uw aandacht op dat de studiedag erkend werd voor 6 juridische punten door de Orde van Vlaamse Balies. Tevens verkreeg deze studiedag een erkenning vanwege het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, waardoor de inschrijvingskosten van de magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechtelijke orde ten laste worden genomen door dit instituut.

Geen opmerkingen: