22 september 2015

Boekvoorstelling "Het arbeidsrecht in perspectief: over de fundamenten van het Belgisch arbeidsrecht" door M. Stroobant

Op donderdag 15 oktober presenteert Prof. em. Maxime Stroobant zijn boek Het arbeidsrecht in persepectief: over de fundamenten van het Belgisch arbeidsrecht
 
In dit boek blikt professor Stroobant terug op een lange periode van onderzoek, dat er in hoofdzaak op gericht was de problematiek van de arbeidsverhoudingen, en meer bepaald op het arbeidsrecht, uit te spitten. Hij maakte een selectie uit vroegere publicaties, verspreid over een vijftigtal jaar. Zijn analyse en gevolgtrekkingen over de evolutie van het arbeidsrecht worden neergeschreven in een uitgebreide inleiding.
 
Drie thema’s nemen in zijn denken een centrale plaats in, nl. de fundamentele bouwstenen van het Belgische arbeidsrecht, het arbeidsrecht en de participatieve democratie en tot slot het arbeidsrecht en het grondrecht op een menswaardig leven. In zijn boek over de fundamentele bouwstenen van het Belgische arbeidsrecht wil hij ideeën aanreiken bruikbaar voor het hedendaagse denken over mens en arbeid. Hij bekijkt de situatie in de eerste plaats vanuit het standpunt van de werkende mens: over zij die, in hoofdzaak zo niet exclusief, over hun arbeid beschikken om hun leven zinnig en met een redelijk comfort in te richten.

De auteur gaat er van uit dat het gedrag van individuen en van collectiviteiten met betrekking tot de arbeidsverhoudingen door veel meer bepaald wordt dan door het recht alleen. Gedragsregels vloeien ook voort uit situaties “het recht voorbij”. Beide aspecten zijn echter onlosmakelijk met elkaar verbonden. Recht en humanisme gaan hand in hand. Ideologie, arbeidsrecht en constitutionele rechten zijn om die reden centrale thema’s in het boek.
 
Meer informatie over dit evenement, met inbegrip van folder en inschrijvingsmodaliteiten, vindt u op de website van de VUB.

Geen opmerkingen: