14 september 2009

Vrij verkeer van personen in Europa en de toepasselijke socialezekerheidswetgeving: studiedag

De directie "Internationale betrekkingen" van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid heeft het genoegen u uit te nodigen op de studiedag "Vrij verkeer van personen in Europa en de toepasselijke socialezekerheidswetgeving ? Toepassingsgebied en efficiëntie". U bent van harte welkom op vrijdag 16 oktober 2009. Meer informatie over de studiedag en de inschrijvingen vindt u hier.

Geen opmerkingen: