05 januari 2010

Bibberen op het werk

door K. Nevens

1. "Ambtenaren in de kou", het was een rubriek in het avondnieuws van VTM. Het gaat meer bepaald om een aantal ambtenaren van de FOD Financiën die gehuisvest zijn in één welbepaald gebouw in Brussel. "Het personeel klaagt dat het niet gezond is om de hele dag in de kou voor de pc stil te zitten", aldus de VTM-nieuwsredactie. Toen ik het hoorde, dacht ik: het is maar tot 16u. Toen verdrong ik die kwajongensgedachte en herinnerde ik mij de volgende informatie over de "thermische (werk)omgeving" en "koude temperaturen op het werk", die op de website van de FOD WASO is te vinden, en uiteraard is gebaseerd op het ARAB (het nieuwe KB over de thermische omgeving, dat onderdeel zal uitmaken van de Codex Welzijn op het Werk, is er nog niet).

Op de website van de FOD WASO vind je de volgende tabel met temperatuurminima en -maxima in gesloten lokalen:
- zeer licht werk (ongeveer 90 kcal/uur): 20°C 30°C
- licht werk (ongeveer 150 kcal/uur): 18°C 30°C
- halfzwaar werk (ongeveer 250 kcal/uur): 15°C 26,7°C
- zwaar werk (ongeveer 350 kcal/uur): 12°C 25°C

2. In Zelzate mocht de griffie van het Vredegerecht trouwens ook effectief het werk staken (cf. De Morgen 5 januari 2010). De temperatuur in de werklokalen bedroeg er slechts 10°C. Het Laatste Nieuws kwalificeert dit nieuws trouwens als "bizar". Allicht vind de redactie van HLN het vooral bizar dat de verwarming in het vredegerecht niet werkt (geen wc-papier in de rechtbank van Brugge, geen verwarming in het vredegerecht van Zelzate,...: u ziet de teneur), want als werkgever het werk doen staken bij te koude temperaturen is verplicht en niet bizar. Voor wie eraan zou twijfelen, de Welzijnswet is ook van toepassing in de publieke sector (zie hieromtrent K. Reyniers, "Enkele knelpunten bij de implementatie en toepassing van de welzijnsregelementering in de publieke sector", TSR 2006, 491-546).

Geen opmerkingen: