29 januari 2010

De toekomstbestendigheid van de aanvullende pensioenen: Nederland heeft een rapport klaar

door K. Nevens

Terwijl in ons land tal van politici en andere betrokkenen vol ongeduld wachten op de kleurboeken (groen- en witboek) van Daerden en de Sp.a. pleit voor een recht op aanvullend pensioen, leverde de zogeheten Commissie Goudswaard haar rapport af over de toekomstbestendigheid van de Nederlandse aanvullende pensioenregelingen. De Nederlandse minister van sociale zaken Donner had aan deze commissie gevraagd na te gaan in hoeverre de financiële crisis en de vergrijzing de schokbestendigheid van het pensioenstelsel ondermijnen en hoe de houdbaarheid van het stelsel kan worden verbeterd.

De Commissie Goudswaard constateert dat Nederland een uniek en goed pensioenstelsel heeft, waarin aanvullende pensioenen weliswaar een belangrijke plaats innemen. Het stelsel deelt volgens de Commissie de risico’s tussen generaties, geeft een brede dekking en is in de uitvoering relatief goedkoop. De Commissie ontkent echter niet dat het stelsel onder druk staat. In tijden van crises, als de beleggingen minder waard worden, is het immers kwetsbaar voor schokken. Pensioenfondsen moeten door de lage rente meer geld opzij zetten. Daarnaast zorgt de vergrijzing er voor dat de kosten sterk oplopen. Dat komt vooral doordat mensen steeds langer leven. De pensioenfondsen zijn steeds minder goed in staat de risico’s op te vangen. De dekkingsgraden zijn daardoor structureel gedaald, het aantal premiebetalers neemt af en bedrijven willen steeds minder pensioenrisico’s dragen.

De Commissie stelt dan ook voor de ambities bij te stellen of de risico's te aanvaarden maar beter toe te delen. Het eerste voorstel houdt in dat de pensioennorm op een lager percentage dan de huidige 70% van het loon verdiend op 65 jaar, zou worden gebracht. 70% acht de Commissie overigens ambitieus in vergelijking met andere landen. Het tweede voorstel houdt in dat de pensioenleeftijd variabel zou kunnen worden gemaakt en dat deze meer bepaald zou meestijgen met de levensverwachting. Meer informatie over het rapport Goudswaard, samen met alle bijhorende documenten, vindt u op de website van de Nederlandse Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen.

Nieuwsgierig of het rapport Goudswaard als bron van inspiratie zal dienen voor de kleurboeken van Daerden. Of bedoelt hij, als hij zegt dat men nu bezig is aan de vertaling van zijn eerste (groen)boek, dat men bezig is het rapport Goudswaard te vertalen naar het Frans?

Geen opmerkingen: