31 december 2010

Loonbedragen Arbeidsovereenkomstenwet 2011

In het Belgisch Staatsblad van 12 november 2010 werden de loonbedragen voor de toepassing van een aantal bepalingen van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 aangepast met ingang van morgen, 1 januari 2011.

Vanaf die datum wordt het bedrag van:

  • 16.100 EUR, bedoeld bij de artikelen 22bis, 65, 82, 84, 85 en 104, op 30.535 EUR gebracht;
  • 19.300 EUR, bedoeld bij artikel 67, op 36.604 EUR gebracht;
  • 32.200 EUR, bedoeld bij de artikelen 65, 69, 82 en 84, op 61.071 EUR gebracht.

Geen opmerkingen: