31 januari 2011

Vereniging Sociaal Recht VZW : programma lezingen voorjaar 2011

Wij stellen u met genoegen het programma van de lezingen voor van het voorjaar 2011 :- dinsdag 8 februari 2011 : lezing "Recente rechtspraak van het Europese Hof van Justitie aangaande overgang van onderneming en collectief ontslag" gegeven door de heer Chris Engels, advocaat.- dinsdag 29 maart 2011 : lezing "De wisselwerking tussen het grondwettelijk contentieux en sociaalrechtelijke procedures ten gronde" gegeven door de heer Bart Martel, advocaat en assistent VUB.- dinsdag 3 mei 2011 : lezing "Financiële participatie" gegeven door de heer Pieter De Koster, advocaat.- dinsdag 7 juni 2011 : lezing "Actualia arbeidsrechtelijke topics" gegeven door de heer Jan Herman, raadsheer Arbeidshof Gent.Zoals gebruikelijk zullen deze lezingen doorgaan om 18 u, in het Arbeidshof, Poelaertplein 3, 7de verdieping te Brussel en zullen zij gevolgd worden door een receptie ter plaatse. De lezing van 7 juni 2011 zal gevolgd worden door het jaarlijks diner.De lezingen van de Vereniging Sociaal Recht VZW zijn alleen toegankelijk voor leden. Indien u in het lidmaatschap geïnteresseerd bent, kunt u nadere informatie bekomen op het volgende e-mailadres : info@verenigingsociaalrechtvzw.be

Geen opmerkingen: