16 februari 2011

Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 2006-2011: studiedagen

Voor de negende maal maakt het Instituut voor Sociaal Recht (ISR) van de K.U.Leuven een balans op van de ontwikkelingen van de sociale zekerheid (wat de wetgeving en de rechtspraak betreft) in de voorbije periode van vijf jaar, ditmaal dus voor de periode 2006-2011. Het ISR doet daarvoor een beroep op een twintigtal specialisten uit de ambtenarij, de magistratuur, de balie, de private sector en de universitaire kringen.

Op twee bijeenkomsten (van telkens een volledige dag), de ene op 6 mei 2011, de andere op 27 mei 2011, worden de diverse socialezekerheidssectoren systematisch overlopen. In hun mondelinge uiteenzettingen leggen de sprekers eigen accenten. Voor het verslagboek daarentegen streven ze een volledig overzicht na, althans wat de relevante ontwikkelingen betreft. Zo vertoont het boek een hoge en blijvende documentaire en doctrinaire waarde, dat – geplaatst naast de verslagboeken van de vorige cycli – als het ware een handboek over het socialezekerheidsrecht in dynamisch perspectief vormt.

Traditiegetrouw wordt ernaar gestreefd zowel tegemoet te komen aan de verlangens van de praktijkjuristen die met het socialezekerheidsrecht worden geconfronteerd, als aan de verzuchtingen van hen die zich beleids- of onderzoeksmatig interesseren aan het onderliggende idee├źngoed.

Meer informatie over deze studiedagen, met inbegrip van de folder, vindt u hier.

Geen opmerkingen: