02 september 2011

Adv.-gen. Piet Van den Bon maakt een portret van de (georganiseerde) sociale fraude in België

De integrale tekst van de Mercuriale van Procureur-generaal Yves Liégeois, met bijdrage van Advocaat-generaal Piet Van den Bon kan u raadplegen door hier te klikken.

De advocaat-generaal heeft het over het fenomeen van (georganiseerde) sociale fraude en de daaruit voortvloeiende druk op de Belgische sociale zekerheid en de maatschappij in het algemeen.

Geen opmerkingen: