27 juli 2009

Europees Congres "Towards a new European employment relationship"


door Koen Nevens

1. Van 12 tot 14 november 2009 houdt de European Labour Law Network zijn tweede jaarlijkse seminarie, getiteld "Towards a new European Employment Relationship - Problems, Differences and Challenges across the European Union". Het gebeuren vindt plaats in Bad Homburg, bij Frankfurt (Duitsland) (Zie uitnodiging, voorlopig programma en inschrijvingsstrook).

Enkele grote namen werden geprogrammeerd. Zo komt prof. Mark Freedland (Oxford) aan het woord. Deze professor verricht sedert zijn werk over het Britse arbeidsovereenkomstenrecht (The personal employment contract, OUP, 2003) waar hij vraagtekens plaatste bij de afbakening van het begrip 'employee' en 'employer', nog steeds onderzoek over het onderwerp (zie "From the Contract of Employment to the Personal Work Nexus" (2006) 35 Industrial Law Journal 1-29) . Ook prof. Alain Supiot (Nantes) van het gelijknamige, door de Europese Commissie uitgelokte Supiot-rapport (Au-delà de l'emploi, Parijs, Flammarion, 1999) waarin werd ingegaan op de problematiek van ambigue arbeidsrelaties en schijnzelfstandigheid, wordt verwacht.

Ik wens me natuurlijk niet naast deze grote namen te plaatsen, maar ikzelf zal helaas niet aanwezig zijn op dit congres, dat nochtans "in mijn bollenwinkel" past. Mijn doctoraat, dat in juni 2010 zou moeten worden gefinaliseerd, handelt immers over dit thema. Ik neem wel deel aan het Wereldcongres van de International Society for Labour Law and Social Security Law in Sydney, Australië, van 1 tot 4 september 2009. Ik presenteer er een paper, getiteld "Taking distance from home work: conceptualising and regulating telework". Later meer hierover.

Geen opmerkingen: