29 april 2012

De arbeidsovereenkomst in België vanuit rechtshistorisch perspectief: studienamiddag

De voorbijgestreefde tweespalt tussen arbeiders en bedienden blijft de gemoederen beroeren, zeker nu het Grondwettelijk Hof de kwestie opnieuw scherp gesteld heeft. Men zou bijna vergeten dat dit schisma reeds meer dan honderd jaar bestaat. De historische wortels van de moderne arbeidsovereenkomst gaan – via de wet van 1978 – immers terug tot 1900.

Vanuit veel opzichten is de arbeidsovereenkomstenwet van 1900 een afspiegeling van de moderne loonarbeid, zoals die opgang maakte op het einde van de 19de eeuw. Het feit dat dit model in deze postmoderne tijden meer en meer onder druk begint te staan nodigt uit om samen met een aantal specialisten (sociaal juristen, historici en rechtshistorici) op zoek te gaan naar de wordingsgeschiedenis en rechtshistorische ontwikkeling van de moderne arbeidsovereenkomst in België.

Daarom organiseert het Instituut voor Rechtsgeschiedenis van de Universiteit Gent op 21 juni aanstaande een studienamiddag, met als sprekers Roger Blanpain, Bruno Debaenst, Jo Deferme, Patrick Humblet, Jean-Pierre Nandrin, Koen Nevens, Wilfried Rauws en Nele Vroman.

Voor meer informatie, onder andere in verband met de inschrijvingsmodaliteiten, klik hier.

Geen opmerkingen: