10 december 2012

Arbeidsmarktcongres op 7 februari 2013

Op donderdag 7 februari 2013 organiseert het Steunpunt WSE in samenwerking met het Departement WSE opnieuw een Arbeidsmarktcongres. Het doel van dit congres is om op basis van onderzoek en ervaringen het debat over de werking van de arbeidsmarkt aan te scherpen.
We starten met een keynote presentatie van de Europese Commissie over de bevindingen in het ‘2012 Ageing Report’. Daarna brengen we naar goede gewoonte een ‘diagnose’ van de Vlaamse arbeidsmarkt. Vervolgens voorzien we een aantal thematische parallelsessies met lezingen over diverse aspecten van de arbeidsmarkt. We richten ons hierbij op actuele thema’s en recent arbeidsmarktonderzoek uit Vlaanderen en Nederland.


Programma

12u00 - Onthaal & broodjeslunch
13u00 - The challenges of an ageing population. Budgetary and labour force projections for Belgium and the EU member states
The ageing of the population is a challenge for our societies and economies. In this session we will look at the consequences of demographic changes for future pension systems and labour market participation. A special focus will be on the effects of pension reforms on the labour market, economic growth and the sustainability of public finances.
Chairman: Jan Verschooten (Federaal Planbureau)
> Alexander Schwan (European Commission). Keynote presentation about The 2012 Ageing Report
> Questions & Answers
 13u45 - Diagnose Vlaamse arbeidsmarkt
Met de ‘diagnose’ bieden we een overzicht van de toestand en ontwikkelingen op de Vlaamse arbeidsmarkt anno 2012. Naast de actuele ontwikkelingen, hebben we ook aandacht voor meer structurele knelpunten en werpen we een blik vooruit naar de arbeidsmarkt in 2020.
  > Luc Sels (Steunpunt WSE, KU Leuven). Diagnose van de Vlaamse arbeidsmarkt
14u15 - Toespraak van Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport (onder voorbehoud)
14u25 - Koffiepauze
14u45 - Thematische parallelsessies:
1. Arbeidsmobiliteit en transities (abstracts)
Voorzitter: David Meulemans (VDAB)
Montserrat González Garibay (HIVA, KU Leuven). Het wegnemen van belemmeringen voor arbeidsmobiliteit met het oog op kwalitatieve transities in de latere loopbaan Peter De Cuyper en Laura Jacobs (HIVA, KU Leuven). De arbeidsmarktpositie na gedwongen ontslag en de rol van het beleidsinstrumentarium hierbij Maria Münderlein (Erasmus Universiteit Rotterdam). Arbeidsmarkttransities en arbeidsmarktuitkomsten van oudere werknemers in drie Europese landen Sarah Vansteenkiste en Marijke Verbruggen (KU Leuven). De gevolgen van flexibel zoekgedrag bij werklozen: van werkloosheid naar ondertewerkstelling?
2. Pensioenhervorming en uittrede (abstracts)
Didier Fouarge (ROA, Universiteit Maastricht). Hoe gevoelig is de uittredeleeftijd voor veranderingen in het pensioenstelsel? Dorien Van Looy (CELLO, Universiteit Antwerpen). Minder uren werken, later pensioneren? De relatie tussen arbeidsduurvermindering en pensioneringstiming Koen Hendrickx (Federaal Planbureau). Impact pensioenhervormingen op de Belgische arbeidsmarkt Boie Neefs (Steunpunt WSE, KU Leuven). Vergrijzing in de sectoren. Waar is de nood aan vervanging het hoogst?
3. Dimensies en gevolgen van arbeidskwaliteit (abstracts)
Voorzitter: Stephan Vanderhaeghe (SERV)
Sem Vandekerckhove (HIVA, KU Leuven). Kwaliteit van werk en werkgelegenheid in België Wendy Niesen (KU Leuven). Jobonzekerheid en innovatief werkgedrag: twee fenomenen in een veranderende arbeidsmarkt Peggy De Prins (AMS). Op zoek naar een duurzame ‘work in life balance’. Een onderzoek naar determinanten van werkengagement, werkverslaving en werk-privé vervlechting 4. Organisaties en inzetbaarheid (abstracts)
Voorzitter: Anneleen Forrier (KU Leuven / Lessius)
Ans De Vos (AMS). Duurzaam loopbaanbeleid: Een zaak voor organisaties? Dirk Buyens (Vlerick Business School). Naar een leven lang leren: stimuleren van een positief leerklimaat in organisaties Jill Nelissen (Research Centre of Organisation Studies, KU Leuven). De Employability Scan: een doorlichting van de inzetbaarheid van werknemers van Belgische ondernemingen Jessie Vandeweyer (Departement WSE). Een Work Ability Indicator voor Vlaanderen 5. Sociale economie en inschakeling kwetsbare groepen (abstracts)
Laura Jacobs, Vicky Heylen en Caroline Gijselinckx (HIVA, KU Leuven). Sociale inschakelingseconomie: springplank naar duurzame tewerkstelling?
Johan Desseyn (Tempera). Jobcreatie in sociale economie-projecten: lessen uit Antwerpse case-studies Peter Brouwer (TNO Nederland). Inclusieve arbeidsorganisaties in Nederland 16u45 - Receptie

Inschrijven

Inschrijven is verplicht en kan via het digitaal inschrijvingsformulier (zie link onderaan).

Praktisch

Het WSE Arbeidsmarktcongres vindt plaats op donderdag 7 februari 2013 vanaf 12u in het Provinciehuis Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, B-3010 Leuven.

Voor meer info: steunpuntwse@kuleuven.be of tel. 016-32.32.39

Geen opmerkingen: