15 februari 2013

Vereniging Sociaal Recht VZW : programma lezingen voorjaar 2013

Wij nodigen u uit de volgende lezingen te noteren voor het voorjaar 2013 :

  • dinsdag 5 maart 2013 : lezing "Fraudebestrijding". Deze lezing zal worden gegeven door de heer Jean-Claude Heirman, Algemeen Directeur Sociale Inspectie FOD sociale zekerheid ;
  • dinsdag 23 april 2013 : lezing omtrent de stand van zaken inzake stakingsrecht en collectieve acties. Deze lezing zal worden gegeven door de heer Bruno Lietaert, raadsheer bij het Arbeidshof te Gent ;
  • dinsdag 4 juni 2013 : lezing "Actualia arbeidswetgeving". Deze lezing zal worden gegeven door Prof. Dr. Willy van Eeckhoutte.
De lezingen gaan zoals gewoonlijk door om 18 u, in het Arbeidshof te Brussel, Poelaertplein 3, 7de verdieping en zullen gevolgd worden door een receptie ter plaatse.

De lezingen van de VZW Vereniging Sociaal Recht zijn alleen toegankelijk voor leden. Indien u in het lidmaatschap geïnteresseerd bent, kunt u nadere informatie bekomen op het volgende e-mailadres : info@verenigingsociaalrechtvzw.be.Geen opmerkingen: