06 maart 2008

Leeftijdsdiscriminatie in collectieve arbeidsovereenkomsten


1. Op 8 april 2008 organiseren Associare en de vakgroep Sociaal recht UGent een studiedag over leeftijdsdiscriminatie in collectieve arbeidsovereenkomsten. Voormalig minister van Werk, P. Vanvelthoven, riep de sociale partners op om uiterlijk 1 januari 2009 elk ongeoorloofd leeftijdsonderscheid uit sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten te bannen. Na die datum kan de algemeen bindendverklaring van discriminerende collectieve arbeidsovereenkomsten
in het gedrang komen.

Vakbonden en werkgevers zijn op zoek naar andere differentiatiecriteria. Dat is echter niet evident. De lopende collectieve arbeidsovereenkomsten zijn immers het resultaat van een door onderhandelingen bereikt evenwicht. De omschakeling van het ene naar een andere criterium moet steeds neutraal zijn. Ook moet erover worden gewaakt dat men niet tot oplossingen komt waardoor de directe discriminatie plaats maakt voor een indirecte discriminatie.

2. Deze studiedag wenst een concrete bijdrage te leveren tot het debat en richt zich tot sociale gesprekpartners, advocaten, magistraten, consultants, bedrijfsjuristen, kortom al wie geïnteresseerdis in de problematiek van leeftijdsdiscriminatie.

Meer informatie vindt u hier:
http://www.law.ugent.be/social/nl/associare/activiteiten.htm

Geen opmerkingen: