10 maart 2008

Over niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen en arbeidsveiligheid in het onderwijs

door Wilfried Rauws

1. Hierna vindt u de slides bij enkele presentaties die ik de voorbije weken hield, enerzijds met betrekking tot de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen zoals ingevoerd door CAO nr. 90 en anderzijds wat betreft arbeidsveiligheid en aansprakelijkheid in het onderwijs.

- Slides niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen;
- Slides arbeidsveiligheid en aansprakelijkheid in het onderwijs.

Geen opmerkingen: