03 september 2008

Lezing over uitzendarbeid als transitie voor een efficiëntere arbeidsmarkt.

1. Op 17 september aanstaande organiseert het Itinera Institute een "lunch-lezing" over uitzendarbeid als transitie voor een efficiëntere arbeidsmarkt.

Interimkantoren zijn de voorbije 40 jaar fel gegroeid. Vandaag de dag worden iedere dag 3,3 miljoen mensen in de Europese Unie via interims tewerkgesteld. In 2012 zullen dat er 5 miljoen zijn. De penetratiegraad is de meest gebruikte indicator om de impact van interimkantoren op de arbeidsmarkt te meten. Deze indicator geeft het aandeel interimairs ten opzichte van de totale werkende bevolking weer. De penetratiegraad in België bedraagt 2,5%. Wij zullen de impact van interimkantoren echter op een andere manier evalueren. Wij passen Gunther Schmidt’s transitiemarktconcept toe. Dit model van de Duitse socioloog kijkt naar de overgang of transitie tussen school en opleiding, werk, werkloosheid, inactiviteit (huishoudelijke taken) en pensioen. Een zachte transitie tussen deze verschillende activiteiten is een belangrijk kenmerk van een performante arbeidsmarkt. Wij zullen de rol van de interimkantoren in deze verschillende transitiefases bestuderen. Traditiegetrouw worden interimkantoren als belangrijk aanschouwd bij de overgang tussen school en werk en tussen inactiviteit en werk. Onze analyse van de Belgische situatie wijst op het feit dat de kantoren ook een cruciale rol spelen in de transitie van werk naar werk. In deze bijdrage wordt België bovendien vergeleken op een internationaal niveau.

2. Jan Denys (Randstad) toont tijdens deze lezing aan dat uitzendarbeid meer en meer de werk-werk transitie faciliteert, en formuleert enkele aanbevelingen voor een efficiëntere arbeidsmarkt. Fons Leroy (VDAB) geeft aansluitend zijn objectieve reactie.

Meer informatie vindt u hier.

Geen opmerkingen: