16 oktober 2008

Vacature assistent arbeidsrecht aan UGent

Bij de faculteit Rechtsgeleerdheid is volgend mandaat te begeven : het betreft een tijdelijke aanstelling voor een termijn van twee jaar die hernieuwbaar is.

Profiel van de kandidaat

- diploma van licentiaat in de rechten of gelijkwaardig buitenlands diploma;
- bijzondere kennis van of belangstelling hebben voor het arbeidsrecht in zijn nationale en internationale aspecten.

Inhoud van de functie

- bijstand bij het onderwijs van de vakgroep;
- wetenschappelijk onderzoek ter voorbereiding van een doctoraat (minstens 50% van de tijd dient besteed te worden aan onderzoek in het kader van de voorbereiding van een doctoraat);
- medewerking aan de dienstverlening van de vakgroep.

Ge├»nteresseerden kunnen contact zoeken met de vakgroepvoorzitter, Prof. dr. P. Humblet (patrick.humblet@ugent.be – 09/264.68.43) of met Prof. dr. Marc De Vos (marc.devos@ugent.be – 09 264 68 45).

De kandidaturen, met curriculum vitae, een afschrift van het vereist diploma en een overzicht van de behaalde studieresultaten (per jaar), moeten per aangetekend schrijven ingediend worden bij de Directie Personeel en organisatie van de Universiteit Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 25 – 9000 Gent, uiterlijk op 3 november 2008.

Zie ook https://www.ugent.be/nl/nieuwsagenda/vacatures

Geen opmerkingen: