14 oktober 2008

Vereniging Sociaal Recht VZW : volgende lezingen op 4 november en 9 december 2008 te Brussel1. Op 4 november 2008 organiseert de Vereniging Sociaal Recht VZW een lezing gegeven door de heer Dr. Johan Peeters, assistent Universiteit Antwerpen, over het onderwerp “Informatie en raadpleging van werknemers bij herstructurering. Pleidooi voor een algemene en versterkte procedure voorafgaand aan de beslissing tot herstructurering”.

2. De volgende lezing gaat door op 9 december 2008 en wordt gegeven door Prof. Dr. Anne Van Regenmortel, hoogleraar Universiteit Antwerpen en hoofddocent Vrije Universiteit Brussel, in verband met “Enkele actuele knelpunten inzake welzijn op het werk”.

3. Deze lezingen gaan zoals gewoonlijk door in het Arbeidshof te Brussel, Poelaertplein 3, 7 de verdieping, telkens om 18 u, en worden gevolgd door een kleine receptie ter plaatse.

De lezingen van de Vereniging Sociaal Recht VZW zijn alleen toegankelijk voor leden. Indien u in het lidmaatschap geïnteresseerd bent, kunt u nadere informatie bekomen op het volgende e-mail adres : info@verenigingsociaalrechtvzw.be.

Geen opmerkingen: