29 mei 2009

Beëindiging van overeenkomsten met handelstussenpersonen: studiedag


1. In het handelsleven doet men zeer vaak een beroep op handelstussenpersonen en distributeurs om producten of diensten te commercialiseren, denk maar aan handelsagenten, concessiehouders, handelsvertegenwoordigers, commissionairs, franchisehouders of makelaars. De juridische verhouding tussen de tussenpersonen en de opdrachtgever is soms echter bijzonder gespannen, vooral als één van hen beslist heeft om de overeenkomst te beëindigen. Het bestaan van verspreide en uiteenlopende wetgeving voor de afzonderlijke categorieën van tussenpersonen of zelfs het ontbreken van elk wetgevend initiatief voor andere groepen, maakt het er niet eenvoudiger op.

Omdat de exacte kwalificatie van de overeenkomst belangrijke gevolgen heeft voor de toepasselijke rechten en verplichtingen van beide partijen, ontstaan hierover veel discussies na de beëindiging van de overeenkomst. Deze discussies zijn niet louter theoretisch, maar kunnen belangrijke verschillen tot gevolg hebben voor de opzeggings- en/of uitwinningsvergoedingen die de rechter toekent. Om een inzicht te krijgen in het kwalificatievraagstuk en de diverse statuten van de handelstussenpersonen en distributeurs, is het daarom nuttig om stil te staan bij de steeds evoluerende rechtspraak en rechtsleer in dit vakgebied.

2. De subfaculteit Rechtsgeleerdheid van de K.U.Leuven Campus Kortrijk organiseert op 11 juni 2009 van 9u tot 17u een studiedag die de beëindiging van overeenkomsten met handelstussenpersonen en distributeurs onder de loep neemt. Niet alleen de recente rechtspraak en de algemene ontwikkelingen, maar ook tal van concrete aanbevelingen voor de dagdagelijkse praktijk komen aan bod. Tijdens de voormiddag schetsen de sprekers een duidelijk algemeen verbintenisrechtelijk beeld van de beëindiging van overeenkomsten van bepaalde en onbepaalde duur en gaan ze nader in op de kwalificatiemoeilijkheden en de mededingingsrechtelijke problemen die kunnen ontstaan bij de beëindiging van overeenkomsten met handelstussenpersonen.

In de namiddag spitsen zij zich toe op de beëindiging van de diverse overeenkomsten met de verschillende tussenpersonen, namelijk de commissionair, makelaar, franchisehouder, handelsagent, handelsvertegenwoordiger en de concessiehouder. Zij analyseren telkens op diepgaande wijze de juridische gevolgen van de beëindiging van overeenkomsten met elk van deze tussenpersonen afzonderlijk en focussen op de meest recente evoluties in de rechtspraak en rechtsleer. De sprekers zijn zowel specialisten uit de academische en gerechtelijke wereld als toonaangevende advocaten met een jarenlange ervaring in het distributierecht.

Het volledige programma, met onder andere een lezing van drs. Pieterjan Naeyaert over de arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers, vindt u terug door hier te klikken.

Inschrijven?

3. Inschrijven gebeurt door het ingevuld terugsturen van het inschrijvingsformulier dat u hier kan vinden. Betaling gebeurt onmiddellijk na onze bevestiging van uw inschrijving waarbij u een kostennota wordt toegestuurd. Annuleren kan tot 2 werkdagen voorafgaand aan de studiedag. Na deze datum is het volledige bedrag verschuldigd. Annulaties dienen schriftelijk te gebeuren. De inschrijver kan zich door een collega laten vervangen.

Elektronisch inschrijven: http://pav.kuleuven-kortrijk.be/
Betalingen via opleidingscheques of de KMO-portefeuille is mogelijk.

PRIJS: € 170 (verslagboek, koffiepauze & lichte lunch inbegrepen)

Geen opmerkingen: