08 juni 2009

Assistentenmandaat Vakgroep Sociaal Recht UGent

Bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid is volgend mandaat te begeven. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor een termijn van twee jaar, die hernieuwbaar is:

een betrekking van voltijds assistent (100 %) bij de Vakgroep Sociaal Recht ingaand op 1 september (of 1 oktober 2009)

Profiel

  • Diploma van Master in de rechten;
  • Bijzondere kennis van of belangstelling hebben voor het arbeidsrecht in zijn nationale en internationale aspecten;
  • Interesse voor de metajuridische aspecten van het arbeidsrecht strekt tot aanbeveling.
Taken

  • Bijstand bij het onderwijs van de vakgroep;
  • Wetenschappelijk onderzoek ter voorbereiding van een doctoraat;
  • Medewerking aan de dienstverlening in de vakgroep.
Ge├»nteresseerden kunnen contact zoeken met de vakgroepvoorzitter, Prof. dr. P. Humblet (patrick.humblet@ugent.be – 09/264.68.43). Laatstejaarsstudenten mogen ook solliciteren.

Geen opmerkingen: