11 augustus 2009

Liber Amicorum Othmar Vanachter: Arbeidsrecht tussen wel-zijn en niet-zijn


door Wim Vandeputte

1. Aan het einde van het academiejaar 2008-2009 sluit het Instituut voor Arbeidsrecht een hoofdstuk af. De K.U.Leuven emeriteert dan gewoon hoogleraar Othmar Vanachter. Dat betekent voor professor Vanachter het einde van een decennialange academische loopbaan aan de K.U.Leuven. Gedurende die loopbaan heeft hij zich met digniteit en grenzeloze inzet gekweten van de kerntaken van de academicus.

Al met zijn doctoraal proefschrift "Arbeidsrecht en vrijheid van ondernemen" plaatste hij zich in 1975 in het hart van het arbeidsrechtelijk debat. Gedurende de daaropvolgende decennia heeft hij de ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht steeds op de voet gevolgd en mee gestuurd. Meerdere generaties studenten aan verschillende faculteiten heeft hij op toegankelijke wijze wegwijs gemaakt in de structuur van het arbeidsrecht en de achtergrond ervan. Zijn 'klant'-vriendelijkheid naar studenten toe strekt elkeen tot voorbeeld.

Zowel binnen de K.U.Leuven als daarbuiten heeft hij talrijke diensten verleend. Binnen de K.U.Leuven heeft hij talrijke mandaten opgenomen aan de faculteit Rechtsgeleerdheid. Buiten de K.U.Leuven is hij steeds bereid om gedegen advies te verlenen aan de overheid en diverse instellingen, heeft hij een substantiële bijdrage geleverd tot de syndicale vorming en de opleiding van sociale rechters, is hij voorzitter van de Adviescommissie Private Arbeidsbemiddeling, en van de Belgische Vereniging voor Arbeidsverhoudingen, ...

2. Een professor met een dergelijk indrukwekkend curriculum verdient hulde. Daarom bieden zijn vele collega's en vrienden hem een liber amicorum aan. Voor professor Vanachter is de veiligheid en gezondheid op het werk een geliefkoosd onderwerp. Hij was een drijvende kracht achter de hervorming van het ARAB naar de Codex Welzijn op het Werk en de Wet Welzijn Werknemers. Ook de evolutie en de toekomst van het arbeidsrecht liggen hem na aan het hart. Het liber amicorum draagt dan ook de passende titel "Arbeidsrecht tussen wel-zijn en niet-zijn".

Het liber staat symbool voor de waardevolle bijdrage die professor Vanachter aan de samenleving heeft geleverd en voor de overtuiging dat zijn rijke persoon, zowel binnen het arbeidsrecht als in het Instituut voor Arbeidsrecht, nog lang na zijn emeritaat zal nazinderen. De volledige inhoudstafel van deze uitgave, alsmede bestelinformatie kan u terugvinden op de website van uitgeverij Intersentia.

3 opmerkingen:

Anoniem zei

veel geleerd

Anoniem zei

zeer interessant, bedankt

arbeidsrecht advocaat zei

hartstikke bedankt voor deze informatie. Handig voor stagiaires ook.