23 september 2009

Verordening nr. 883/2004 en de toepassingsverordening betreffende de coördinatie van socialezekerheidsstelsels


Via dhr. Bruno De Pauw (RSZ) bereikte ons het bericht dat deze verordeningen zijn ondertekend op 16 september, zodat de verwachte inwerkingtreding op 1 mei 2010 zeer waarschijnlijk wordt. Het nummer van de toepassingsverordening is nog niet bekend.

Geen opmerkingen: