11 december 2009

De activering van werklozen met behulp van private actoren

Heel wat buurlanden schakelen publieke marktwerking in voor de begeleiding van werkzoekenden: Nederland, Groot-Brittannië, Duitsland, Denemarken. Afgelopen zomer heeft Frankrijk aangekondigd dat 320.000 werkzoekenden de komende twee jaar een aangepaste begeleiding zullen krijgen bij gecontracteerde private bedrijven en non-profit organisaties.
In ons land hebben de regionale publieke diensten VDAB, Forem en Actiris tijdens de voorbije legislatuur (2004-2009) dat voorbeeld gevolgd. Ze hebben verschillende marktspelers ingeschakeld bij de begeleiding van werkzoekenden.

Op 23 november 2009 heeft Federgon een studienamiddag georganiseerd met als thema "Marktwerking bij de begeleiding van werkzoekenden: tijd voor een evaluatie".

De papers van Ludo Struyven en Liesbeth Van Parys (KUL), die tijdens die namiddag werden voorgesteld, vindt u op de website van Federgon.

Geen opmerkingen: