03 december 2009

Onze sociale zekerheid: anders en beter: studiedag

De sociale zekerheid is aan hervorming toe, nú! Geen revolutie, maar ook geen prutswerk in de marge. Hoe de sociale zekerheid best hervormd wordt, zette prof. Danny Pieters in de lente van 2009 al uiteen in zijn boek 'Onze sociale zekerheid: anders en beter'. Intussen hebben beleid en wetenschappers kennis kunnen nemen van de daarin ontwikkelde ideeën. Het Instituut voor Sociaal Recht van de K.U.Leuven wil op vrijdag 29 januari 2010 aan het hervormingsplan een studiedag wijden. Op deze studiedag zullen zowel een wetenschappelijk als een maatschappelijk debat over de hervormingsvoorstellen hun plaats hebben. In de voormiddag worden de kernlijnen hiervan in herinnering gebracht en laten drie niet-juristen hun licht schijnen op het hervormingsplan. In de namiddag krijgen dan vertegenwoordigers van de politieke partijen en de sociale organisaties de gelegenheid om over deze voorstellen in discussie te gaan.

Meer informatie vindt u op http://www.law.kuleuven.be/isr/

Geen opmerkingen: