20 februari 2010

Petitie naar aanleiding van 20ste verjaardag Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten van de werkenden

Naar aanleiding van de 20ste verjaardag van het Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten van de werkenden (1989), lanceert het ECOSOC-Comité van de Europese Unie een petitie die tot doel heeft de volgende boodschap te dragen:

"Om de globalisering in goede banen te leiden, de burgers van de Europese Unie weer vertrouwen te geven in het Europese project, en lering te trekken uit de huidige financiële, economische en sociale crisis, verzoeken wij de Europese Commissie een sociaal actieprogramma voor te stellen om te waarborgen dat aan de sociale grondrechten evenveel belang wordt gehecht als aan de regels voor eerlijke concurrentie en de economische vrijheden. Het Europees Parlement en de Raad verzoeken wij in te stemmen met zo'n sociaal actieprogramma.
Wij roepen alle maatschappelijke organisaties op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau op deze verklaring te ondertekenen."


De petitie kan u ondertekenen door hier te klikken.

Geen opmerkingen: