05 april 2010

Strafrechtelijke vervolging van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

door K. Nevens

In het tijdschrift Preventactua 2010 (aflevering 6) vindt u mijn bijdrage over de strafrechtelijke vervolging van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. U kan dit artikeltje ook online raadplegen door hier te klikken.

Geen opmerkingen: