11 juni 2010

De internationale strijd tegen kinderarbeid: het doel in zicht?

door K. Reyniers

Met de “Internationale dag tegen kinderarbeid” die dit jaar op 12 juni plaatsvindt, wordt de problematiek wereldwijd extra onder de aandacht gebracht. En dat is maar goed ook. Uit recente schattingen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) blijkt dat maar liefst 215 miljoen kinderen (!) bij kinderarbeid betrokken zijn. Het gaat hierbij om kinderen die onder de minimumleeftijd voor tewerkstelling (zie IAO Conventie nr.138 betreffende de minimumleeftijd) arbeid presteren of kinderen boven deze leeftijd die werk verrichten dat een gevaar kan inhouden voor hun gezondheid, veiligheid of zedelijkheid, of onder de omstandigheden van dwangarbeid.

Hoewel het aantal kinderen in kinderarbeid globaal genomen afneemt in de periode 2004-2008 (met ca. 3%), is deze daling minder sterk dan voorheen. Nog steeds worden 115 miljoen kinderen ingeschakeld in "hazardous work", hetgeen verband houdt met de ergste vormen van kinderarbeid omschreven in IAO Conventie nr.182. (zie ILO, Accelerating action against child labour, Global report under the follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at work, Geneva, 2010)

De gestage daling van kinderarbeid baart zorgen. Het vooropgestelde doel om de ergste vormen van kinderarbeid tegen 2016 uit te bannen (zie ILO, The end of child labour within reach, Global report under the follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at work, Geneva, 2006), dreigt op die manier immers niet bereikt te worden. Op 10 en 11 mei 2010 werd in Den Haag dan ook een internationale conferentie over de problematiek gehouden. Om het proces ter eliminatie van de ergste vormen van kinderarbeid te versnellen, werd een stappenplan aangenomen. De tekst hiervan kan geconsulteerd worden op www.childlabourconference2010.com

Geen opmerkingen: