13 september 2010

Vereniging Sociaal Recht VZW : programma najaar 2010 en voorjaar 2011

Wij stellen u met genoegen het programma van de komende lezingen voor :

- dinsdag 19 oktober 2010 : debatavond Sociaal Overleg.

Aangezien het hier een speciaal event betreft dat zal doorgaan op een andere locatie, vindt u hierover meer informatie in een aparte aankondiging.

- december 2010 (exacte datum nog te bepalen) : studienamiddag i.v.m. het nieuw Sociaal Strafwetboek.

Deze studienamiddag wordt door de Vereniging georganiseerd in samenwerking met de Vrije Universiteit van Brussel.

De praktische details van deze studienamiddag worden u binnenkort medegedeeld.

- dinsdag 8 februari 2011 : lezing "Recente rechtspraak van het Europese Hof van Justitie aangaande overgang van onderneming en collectief ontslag".

Deze lezing wordt gegeven door de heer Chris Engels, advocaat.

- dinsdag 29 maart 2011 : lezing "De wisselwerking tussen het grondwettelijk contentieux en sociaalrechtelijke procedures ten gronde".

Deze lezing wordt gegeven door de heer Bart Martel, advocaat en assistent VUB.

- dinsdag 3 mei 2011 : lezing "Financiële participatie".

Deze lezing wordt gegeven door de heer Pieter De Koster, advocaat.

- dinsdag 7 juni 2011 : lezing "Actualia arbeidsrechtelijke topics".

Deze lezing wordt gegeven door de heer Jan Herman, raadsheer Arbeidshof Gent.


De lezingen gaan zoals gewoonlijk door om 18 u, in het Arbeidshof, Poelaertplein 3, 7de verdieping te Brussel en zullen gevolgd worden door een receptie ter plaatse.

De lezingen van de Vereniging Sociaal Recht zijn enkel toegankelijk voor leden. Indien u in het lidmaatschap geïnteresseerd bent, gelieve dan contact op te nemen op het volgend e-mail adres : info@verenigingsociaalrechtvzw.be.

Geen opmerkingen: