23 oktober 2010

Studiedag sociaal strafrecht aan VUB

Op 2 december aanstaande organiseren de vakgroep Sociaal recht aan de VUB, in samen-werking met de FOD Sociale zekerheid, de FOD Werkgelegenheid, arbeids en sociaal overleg, het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse, alsook de vereniging voor sociaal recht en de vereniging van Alumni in het Sociaal recht (ASR) een studiedag betreffende het sociaal strafrecht.

Op 1 juli 2010 werd in het Belgisch staatsblad de wet tot invoering van het Sociaal strafwetboek gepubliceerd. Hoewel in afwachting van uitvoeringsbesluiten dit sociaal strafwetboek op heden nog niet in werking is getreden blikken enkele sprekers vooruit op de gevolgen van de inwerkingtreding van dit wetboek voor de rechtspraktijk.

Het sociaal strafwetboek realiseert immers niet enkel een ordening van de bestaande regelgeving. Daarnaast bevat het wetboek een aantal belangrijke nieuwigheden.
De sprekers zijn rechtspraktizijnen die in het raam van hun beroepsuitoefening betrokken zijn bij de toepassing van het sociaal strafrecht. Zij geven elk wat hen betreft toelichting bij dat onderdeel van het sociaal strafrecht waarbij zij in het kader van hun beroepsuitoefening het nauwst zijn betrokken.

Deze benadering laat toe aan de deelnemers enig inzicht te verwerven omtrent de rol van de belangrijkste actoren in het sociaal strafrecht, zoals het openbaar ministerie, de sociale inspectie, de administratie die de administratieve geldboeten oplegt en de advocaat.

De brochure kan u raadplegen door hier te klikken. U vindt er onder andere het gedetailleerde programma en de inschrijvingsstrook.

Geen opmerkingen: