08 november 2010

Intellectuele rechten van werknemers: studiedag op 8 december 2010

In de ‘nieuwe economie’ moeten ondernemingen veel innoveren en goed opgeleide en creatieve werknemers hebben. Wat denken werknemers die creatief werk leveren zelf? Wie heeft recht op een nieuw idee wanneer het onderzoek van een werknemer resulteert in een nieuwe toepassing? De werknemer die het idee bedacht of de werkgever? Dat is niet altijd duidelijk. Als werknemers tijdens hun job creatief bezig zijn, heb je te maken met twee domeinen uit het recht. Het intellectueel eigendomsrecht en het arbeidsrecht.

Het intellectueel eigendomsrecht erkent en beschermt creativiteit en geeft er een economische dimensie aan. Het arbeidsrecht mikt op een evenwicht in de machtsverhouding tussen werkgever en werknemer. Beide rechtsgebieden ontwikkelden zich echter los van elkaar waardoor de positie van ‘de creatieve werknemer’ niet altijd duidelijk is. Er moeten goede afspraken gemaakt worden voor werknemers die hun intellectuele rechten overdragen aan hun werkgever. Ook over de eventuele beloning. Een goed gestructureerd sociaal overleg is hiervoor de beste garantie. Dit komt niet alleen het bedrijf en zijn personeel, maar de hele samenleving ten goede.

De LBC-NVK vroeg aan de onderzoeksgroep Sociale Concurrentie en Recht van de Universiteit Antwerpen om hierover een studie te maken. De resultaten worden voorgesteld op woensdag 8 december.

De folder van deze studiedag vindt U hier.

Geen opmerkingen: