27 september 2012

Master Sociaal Recht 2012-2013 aan de VUB

Aan de Faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel wordt een Master na Master in het Sociaal Recht ingericht. Deze opleiding kan worden gevolgd in één academiejaar of worden gespreid over twee academiejaren. Alle verplichte en de meeste keuzeopleidingsonderdelen worden gedoceerd in avondonderwijs, zodat beroepsactieve studenten de lessen kunnen volgen.

Het programma omvat:

a) Verplichte opleidingsonderdelen:

1. Bijzondere juridische vraagstukken inzake personeelsbeleid – Prof. K. Salomez ( 6 SP)
2. Sociaal statuut van de zelfstandigen – Prof. G. Van Limberghen (5 SP)
3. Vergelijkend arbeidsrecht – Prof. W. Rauws (3 SP)
4. Bijzondere vraagstukken uit het arbeidsrecht in Europees perspectief– Prof. W. Rauws (6 SP)
5. Bijzondere vraagstukken uit het socialezekerheidsrecht in Europees perspectief –
    Prof. G. Van Limberghen (6 SP)
6. Grensoverschrijdende tewerkstelling– Prof. H. Verschueren (4 SP)
7. Welzijn op het werk en arbeidswetgeving – Prof. K. Salomez (5 SP)
8. Masterproef (15 SP)

b) Keuzeopleidingsonderdelen: te kiezen tot beloop van ten minste 10 studiepunten

1. Sociaal handhavings- en procesrecht - Prof. K. Salomez (6 SP)
2. European Labour and Employment Law - Prof. M. De Vos (6 SP)
3. Droit collectif du travail - Prof. V. Vannes (ULB) - (5 SP)
4. Arbeids- en organisatiepsychologie - Prof. J. Hofmans (6 SP)
5. Organisatie van de gezondheidszorg : nationaal en internationaal – Prof. M. Leys (6 SP)
6. Geschiedenis van sociale bewegingen - Prof. G. Vanthemsche (6 SP)
7. Actuele welzijnsproblemen - Prof. F. Louckx (6 SP)
8. Human Resources Management - Prof. R. Pepermans (6 SP)
9. Rechtspositie van het overheidspersoneel - Prof. A. Wirtgen (6 SP)
10. Arbeidsverhoudingen - Prof. J. Vilrokx (6 SP)
11. Droit approfondi de la réparation des risques professionnels – Prof. C.-E. Clesse (ULB) - (5 SP)
12. Inleiding tot de sociologie van arbeid en arbeidsorganisatie - Prof. C. Vanroelen (6 SP)
13. Sociaalrechtelijke stage - Prof. G. Van Limberghen - (6 SP)
14. Droit social international - Prof. A. Nayer (ULB) - (3 SP)
15. Vreemdelingenrecht - Prof. G. Debersaques - (6 SP)

Overige academische medewerkers zijn Dra. E. Alofs, Mw. L. Cornil, Dhr. J. De Wortelaer, Mr. P. Dufaux, Dhr. F. Louckx, Mr. K. Mortier, Dhr. K. Naert, Prof. K. Nevens, Dhr. J. Steenlant, Dhr. Y. Stox,
Prof. em. M. Stroobant, Dra. E. Timbermont.

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij:
- Mw. Elisabeth Alofs (Coördinator) - tel. 02 629 13 84, 0495 629 512 - Elisabeth.Alofs@vub.ac.be of
  Dhr. Nicolas Mazeure (Studietrajectbegeleider) - tel. 02 629 24 72 – nicolas.mazeure@vub.ac.be
- www.vub.ac.be/SORE - www.vub.ac.be/sociaal-recht/master-na-master

Voor inschrijvingen kan men terecht bij het Studenten Administratie Centrum Vrije Universiteit Brussel, Gebouw Y, Pleinlaan 2, 1050 Brussel, tel. 02 629 20 10.

Geen opmerkingen: