10 september 2012

Vereniging Sociaal Recht VZW: programma lezingen 2012-2013 Wij stellen u met genoegen het programma van de komende lezingen voor :

NAJAAR 2012


·         dinsdag 18 september 2012 : “Voorstel van nieuwe arbeidsovereenkomstenwet”.

Deze lezing zal worden gegeven door Prof. Dr. Wilfried Rauws.  

Wij herinneren u eraan dat u de gelegenheid heeft het gelijknamig boek van de hand van Prof. Dr. Wilfried Rauws gepubliceerd bij Die Keure aan te schaffen met een korting van 20 %, hetzij aan de prijs van 44 EUR in plaats van 55 EUR.

 U kunt uw bestelling plaatsen bij de heer Christophe De Rous van de uitgeverij Die Keure (christophe.derous@diekeure.be).    


·         dinsdag 13 november 2012 :Sociale media en privacy “.


Deze lezing zal worden gegeven door Prof. Dr. Frank Hendrickx.  


·         dinsdag 11 december 2012 : lezing omtrent Discriminatie en Pesterijen.


Deze lezing zal worden gegeven door Prof. Dr. Patrick Humblet.  


VOORJAAR 2013


·         dinsdag 29 januari 2013 :Deugdelijk remuneratiebeleid en het arbeidsrecht”.

Deze lezing zal worden gegeven door Mter Christian Bayart.

·         dinsdag 5 maart 2013 :Fraudebestrijding “.


Deze lezing zal worden gegeven door dhr. Jean-Claude Heirman, Algemeen Directeur Sociale Inspectie FOD sociale zekerheid.

·         dinsdag 23 april 2013 : lezing omtrent  de stand van zaken inzake stakingsrecht en collectieve acties.

Deze lezing zal worden gegeven door dhr. Bruno Lietaert, raadsheer bij het Arbeidshof te Gent.


·            dinsdag 4 juni 2013 :Actualia arbeidswetgeving “.


Deze lezing zal worden gegeven door Prof. Dr. Willy van Eeckhoutte.  


De lezingen  gaan zoals gewoonlijk door om 18 u, in het Arbeidshof te Brussel, Poelaertplein 3, 7de verdieping, en zullen gevolgd worden door een receptie ter plaatse.
De lezingen van de VZW Vereniging Sociaal Recht zijn alleen toegankelijk voor leden. Indien u in het lidmaatschap geïnteresseerd bent, kunt u nadere informatie bekomen op het volgende e-mailadres : info@verenigingsociaalrechtvzw.be. 

Geen opmerkingen: