09 juli 2013

E-Journal of International and Comparative Labour Studies

Even een korte voorstelling van een behoorlijk nieuw open access, elektronisch en internationaal tijdschrift  inzake de studie van arbeid:

"The E-Journal of International and Comparative Labour Studies (EJICLS) is intended to present research and new developments with regard to comparative collective and individual labour issues, equality and discrimination, transitions to work, public policy and labour regulation, vulnerable workers and precarious working, employment productivity and international labour institutions; and any other material concerned with any aspect of labour studies."

het redactiecomité telt wel wat juristen, en de bijdragen hebben geregeld een (meta)juridisch karakter, zodat het zeker de moeite loont het tijdschrift te beginnen en/of blijven volgen. Recent verscheen het tweede nummer van de tweede jaargang.

Geen opmerkingen: