21 december 2014

Studieavond 'Actuele topics collectieve schuldenregeling' - 5 februari 2015

Vorderingen betreffende de collectieve schuldenregeling behoren al enige jaren tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten. Zij roepen vragen op die nog steeds geen afdoende antwoord hebben gekregen, zoals:
  • kan de sanctie van artikel 1675/2 Ger. W. worden opgelegd bij elke herroeping of alleen ingeval eerder een aanzuiveringsregeling werd opgelegd?
  • penale boeten en onderhoudsgelden kunnen niet meer worden kwijtgescholden: welke gevolgen voor de aanzuiveringsregeling?
  • geldt de verschoonbaarheid van de echtgenoot ook voor de wettelijk samenwonende partner?
  • hoe lang mag een collectieve schuldenregeling duren?
  • hoeveel bedragen de erelonen, emolumenten en kosten van de schuldbemiddelaar?
Deze en andere vragen worden ingeleid en geduid door de sprekers zoals R. Gymza, G. Michiels en D. Torfs, en maken dan voorwerp uit van debat.

Voor meer informatie over de organisatie, het programma en de inschrijvingsmodaliteiten: klik hier.

Geen opmerkingen: