28 augustus 2008

Studiedag sociale geschillen

1. Welke bevoegdheden heeft de sociale inspecteur? Wat mag hij inzien en wat niet? Wat gebeurt er van zodra het proces-verbaal wordt opgesteld tot een eventuele veroordeling door de rechtbank? Wat zijn uw rechten? Welke sancties mag u eventueel verwachten? Deze maar ook op veel andere vragen van sociale geschillenregeling komen aan bod op een studiedag georganiseerd door de Vakgroep Sociaal Recht van de Universiteit Gent en Associare. Bijzonder hierbij is dat ook aspecten van fiscale geschillen worden besproken en wordt nagegaan of en in welke mate de fiscale geschillenregeling verschilt van de sociale geschillenregeling. Specialisten uit verschillende rechtsdomeinen (sociaal recht, fiscaal recht en strafrecht) en de betrokken actoren (sociale inspectie, parket, enz.) geven een antwoord .

De studiedag vindt plaats op donderdag 9 oktober in het Monasterium PoortAkkere in Gent. Meer informatie en een inschrijvingsstrook vindt u in de folder. Deelnemers ontvangen ook het verslagboek "Handboek sociale geschillenregeling" onder redactie van prof. dr. Yves Jorens.

Geen opmerkingen: