10 oktober 2008

Congres Levenbachinstituut

door Prof. mr. I.P. Asscher-Vonk

Geachte lezer,

Op vrijdag 14 november a.s. organiseert het Levenbachinstituut i.o. haar eerste congres.
Het initiatief tot het Levenbachinstituut i.o. is genomen op de docentendag Sociaal Recht te Groningen, in 2007. Het Levenbachinstituut i.o. richt zich op het verzorgen van opleidings-en ontmoetingsmogelijkheden voor (jonge, beginnende) onderzoekers op het terrein van het Sociaal Recht.

Graag nodigen wij u, als academisch beoefenaar van het Sociaal Recht in Belgie, op het eerste Levenbachcongres uit.

Het congres vindt plaats op de Radboud Universiteit in Nijmegen, in (een nader bekend te maken zaal in) het Gymnasion. Het programma voor deze dag ziet er, onder voorbehoud, als volgt uit:

10:00 Ontvangst met koffie in de foyer
10:30 Introductie van het Levenbachinstituut (prof. mr. S. Klosse)
11:00 Kopstukkencollege (prof. mr. I.P. Asscher-Vonk)
12:15 Lunch in de foyer
13:15 Caput verzorgd door prof. mr. F.J.L. Pennings, onderwerp: (door)werking van internationaal en europees recht op sociale zekerheid.
15:00 Discussie over de inrichting van het Levenbachinstituut i.o. (onder leiding van prof. mr. K. Boonstra)
15:45 Afsluitende borrel

Aanmeldingen ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor maandag 20 oktober a.s., op het volgende emailadres: levenbach-congres@jur.ru.nl .

In de hoop u op vrijdag 14 november in Nijmegen te mogen begroeten,
Namens het Levenbachinstituut in oprichting,

P.S.Tevens breng ik bij deze gelegenheid onder uw aandacht de website www.sociaalrechtnl.nl die op initiatief van de gezamenlijke hoogleraren Sociaal Recht wordt ingericht.

Geen opmerkingen: