04 mei 2009

"Decent work" voor huispersoneel: Internationaal colloquium


Voorstelling

Het aantal arbeidskrachten die tewerkgesteld worden in allerhande soorten van huishoudelijk werk stijgt in alle delen van de wereld, maar de context is vaak verschillend. Het huishoudelijk werk heeft met name als kenmerk dat het veelal door vrouwen ten huize van een particulier wordt uitgeoefend, op geïsoleerde wijze, en dat het bestaat uit zorgen dienstverleningstaken. Het geldelijk ondergewaardeerde en vaak informele huishoudelijk werk wordt in de meeste gevallen niet gezien als passend in een normale arbeidsrelatie en ontsnapt zo aan de geldende arbeidsregelgeving. De werknemers worden dan ook vaak onbillijk, oneerlijk en onrechtvaardig behandeld. De verbetering van het lot van het huispersoneel is een belangrijke zorg voor de Internationale Arbeidsorganisatie, die zich heeft voorgenomen een norm in het leven te roepen met betrekking tot behoorlijk werk voor huispersoneel.

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg organiseert op 14 mei aanstaande een studiedag die tot doel heeft de diverse facetten en ervaringen rond die kwestie te verduidelijken. De evolutie van het Belgisch recht, de perceptie van de uitdaging in andere landen en door andere betrokkenen, de specifieke facetten die verband houden met mensenhandel, arbeidsomstandigheden en werk op ambassades komen stuk voor stuk op deze studiedag aan bod. Het doel is een bijdrage te leveren aan het opstellen van een internationale norm inzake behoorlijk werk voor huispersoneel.

De folder met het programma vindt u door hier te klikken.

Waar?

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Zaal Storck
Ernest Blerotstraat 1 te 1070 Brussel
(nabij het Zuidstation)

Hoe inschrijven?

Voorafgaande inschrijving is verplicht. De inschrijving moet gebeuren uiterlijk voor 13 mei 2009.
De deelneming aan de studiedag is gratis. De inschrijving is verplicht omwille van het beperkt aantal plaatsen. De inschrijving kan uitsluitend gebeuren per e-mail op het volgende adres: bart.peirlinck@werk.belgie.be

Gelieve bij de inschrijving voor elke persoon duidelijk de naam, de voornaam, de functie, de organisatie, het telefoonnummer en het e-mailadres te vermelden.

Geen opmerkingen: