05 juni 2009

ManaMa Sociaal Recht 2009-2010

Aan de Faculteit Recht & Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel wordt een Master na master in het Sociaal Recht ingericht. Deze opleiding kan worden gevolgd in één academiejaar of worden gespreid over twee academiejaren. Alle verplichte en de meeste keuzeopleidingsonderdelen worden gedoceerd in avondonderwijs, zodat beroepsactieve studenten de lessen kunnen volgen.

Het programma omvat:

a) Verplichte opleidingsonderdelen:
 1. BASE-leergang Grensoverschrijdende tewerkstelling
 2. Bijzondere juridische vraagstukken inzake personeelsbeleid
 3. Bijzondere vraagstukken uit het arbeidsrecht in Europees perspectief
 4. Bijzondere vraagstukken uit het socialezekerheidsrecht in Europees perspectief
 5. LOYENS & LOEFF-leergang Vergelijkend arbeidsrecht
 6. Sociaal statuut van de zelfstandigen
 7. Welzijn op het werk en arbeidswetgeving
 8. Masterproef

b) Keuzeopleidingsonderdelen: te kiezen tot beloop van ten minste 10 studiepunten

 • Arbeids- en organisatiepsychologie
 • Arbeidsverhoudingen
 • Droit approfondi de la réparation des risques professionnels
 • Egalité entre travailleurs féminins et masculins
 • Geschiedenis van sociale bewegingen
 • Human Resources Management
 • Historische ontwikkeling van het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht
 • Internationaal en Europees sociaal recht
 • Rechtspositie van het overheidspersoneel
 • Sociaal handhavings- en procesrecht
 • Sociaalrechtelijke stage
 • Sociologie van de levensloop

Colleges worden gedoceerd door de professoren M. Bonheure, A. De Becker, C. Deneve, H. De Valck, M. De Vos, J. Jacqmain, M. Magits, W. Rauws, K. Salomez, R. Pepermans, G. Van Limberghen, A. Van Regenmortel, G. Vanthemsche, H. Verschueren en J. Vilrokx.

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij:
VUB, Vakgroep Sociaal Recht, Pleinlaan 2, 1050 Brussel:
-Mevr. N. Vernimmen (tel. 02 629 25 64– e-mail nvernimm@vub.ac.be)
-Mevr. E. Alofs (tel. 02 629 13 84 – fax 02 629 36 33 – e-mail ealofs@vub.ac.be)
- www.vub.ac.be/SORE

Onthaalavond : maandag 14 september 2009 (17-19u), Campus Etterbeek, gebouw D.2., lok. 09 (www.vub.ac.be/SORE/soreggsonthaal.htm)

4 opmerkingen:

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.