12 oktober 2009

Actuele problemen van het arbeidsrecht, editie 2009

1. De recyclagereeks Actuele problemen van het arbeidsrecht is aan zijn achtste uitgave toe. Trouw aan de traditie hebben de organisatoren geopteerd voor aan de juridische actualiteit gebonden onderwerpen, die gebracht worden door rechtspractici en onderzoekers van diverse Vlaamse universiteiten.

Anders dan bij voorgaande uitgaven, hebben de Onderzoeksgroep Sociaal Recht van de Universiteit Antwerpen en de Vakgroep Sociaal Recht van de Vrije Universiteit Brussel gekozen voor de centrale thematiek van het ontslagrecht in zijn diversiteit. Zoals uit het programma blijkt, worden de onderwerpen gegroepeerd onder drie koepelthematieken: het gemeen ontslagrecht, modaliteiten van ontslag en ontslagbescherming.

Elk van deze thematieken maakt het voorwerp uit van een studiedag. Een eerste vindt plaats op 23 oktober 2009 te Antwerpen; de tweede wordt georganiseerd op 11 december 2009 te Brussel; de laatste gaat opnieuw door te Antwerpen op 26 februari 2010.

Traditiegetrouw wordt de reeks vergezeld door een referatenboek dat onder de wetenschappelijke verantwoordelijkheid van Marc Rigaux en Wilfried Rauws wordt uitgegeven.

Meer informatie vindt u in de folder.

Geen opmerkingen: