07 april 2008

Studieavond Belgisch-Nederlands ontslagrecht

1. Op 28 april (in Antwerpen) en op 26 mei 2008 (in Hasselt) organiseert de Vereniging voor Arbeidsrecht van het rechtsgebied Antwerpen een studieavond inzake het Belgisch-Nederlands ontslagrecht.

2. Op deze studieavond gaan prof. W. Rauws (VUB) en D. Ryckx (toegevoegd rechter Arbeidshof Antwerpen) in op het IPR-geval waarbij de Belgische arbeidsrechter het Nederlandse ontslagrecht, en meer bepaald artikel 7:685 NBW inzake de ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige reden, moet toepassen.

De folder van de studieavond vindt u hier.

Geen opmerkingen: