01 november 2009

Geïndexeerde loonbedragen Arbeidsovereenkomstenwet

Altijd handig om ergens te noteren: vanaf 1 januari 2010 gelden volgende opgewaardeerde loongrenzen (bruto-bedragen) in de Arbeidsovereenkomstenwet

1. 30.327 EUR (basisbedrag: 16.100 EUR - bedrag 2009: 29.729 EUR). Deze loongrens wordt gebruikt bij het scholingsbeding, bij de berekening van de opzeggingstermijnen (door werkgever of werknemer), bij de tegenopzeg, bij het concurrentiebeding (ook voor handelsvertegenwoordigers), en voor het toekennen van sollicitatieverlof (= art. 22bis, art. 65, art. 82, art. 84, art. 85 en art. 104 arbeidsovereenkomstenwet).

2. 36.355 EUR (basisbedrag: 19.300 EUR - bedrag 2009: 35.638 EUR). Deze loongrens wordt gebruikt bij het proefbeding (= art. 67 arbeidsovereenkomstenwet).

3. 60.654 EUR (basisbedrag: 32.200 EUR - bedrag 2009: 59.460 EUR ). Deze loongrens wordt gebruikt bij de berekening van de opzeggingstermijnen (door werkgever of werknemer), bij de tegenopzeg, bij het concurrentiebeding, en bij het scheidsrechterlijk beding (= art. 65, art. 69, art. 82 en art. 84 arbeidsovereenkomstenwet).

Geen opmerkingen: