30 december 2009

Eindejaarsbericht: 2010, het jaar van Sociaalrecht Blog Redux

Beste lezer,

Als redacteur van Sociaalrecht Blog wens ik u – in naam van mezelf en van de andere auteurs die sporadisch publiceren op deze blog – een gelukkig Nieuwjaar toe. Ik wil echter ook van deze gelegenheid gebruik maken om zowel de regelmatige als de toevallige lezers van de blog van harte te bedanken voor hun toevallige of minder toevallige interesse, en vooral voor de (morele) steun die daaruit blijkt. Bij deze bedank ik uiteraard ook ADMB voor de milde financiële steun tijdens het voorbije jaar. Deze laat mij toe de domeinnaam sociaalrecht.org te registeren.

Sociaalrecht Blog heeft in 2009 zijn bezoekersaantallen exponentieel zien groeien tot meer dan 10.000 unieke bezoekers op jaarbasis. Ter vergelijking, in 2008 totaliseerde de blog 4.351 unieke bezoekers. Via de nieuwsbrievendienst kan de blog voorts rekenen op 120 abonnees. Ook een opmerkelijk feit is dat in een tijdschriftartikel in het Nieuw Juridisch Weekblad in voetnoot werd verwezen naar enkele berichten van Sociaalrecht Blog (zie K. Mortier, “Arbeidsrelatiewet: twee jaar na de inwerkingtreding”, NjW 2009, 382-386). Daarmee lijkt de blog de Vlaamse juridische wereld op een volwaardige wijze te zijn binnengetreden. Het spreekt voor zich dat ik als oprichter en redacteur van de blog bijzonder trots ben op dit alles. Deze cijfers en feiten vormen een blijvende stimulans om de blog te onderhouden, uit te bouwen en te verbeteren.

Eén van de verbeteringen die met het oog op het nieuwe jaar werd geïntroduceerd, is trouwens de creatie van een facebook-fanpagina voor Sociaalrecht Blog. Via deze pagina kan u de berichtgeving op Sociaalrecht Blog via een zoveelste kanaal op de voet volgen. Ook de activiteitenkalender die u in 2010 nog steeds in de linkerkolom van de blog zal kunnen terugvinden, kan u voortaan ook op facebook raadplegen. Het enige wat u daarvoor hoeft te doen, is fan worden van sociaalrecht.org. Natuurlijk hoop ik stiekem dat u dat massaal doet. Een tiental mensen hebben dit tijdens de drukke feestdagen reeds gedaan, waarvoor dank!

Ik kan nochtans ook niet ontkennen dat de redactie van Sociaalrecht Blog tijdens het voorbije jaar gepaard ging met enige teleurstellingen. Vooreerst kan Sociaalrecht Blog door omstandigheden niet langer rekenen op gratis webruimte bij een internet service provider. Daardoor werken sommige oudere koppelingen niet meer en werden sommige documenten zelfs verloren. In 2010 zal voor dit technisch probleempje een oplossing (moeten) worden gezocht. Ook op inhoudelijk vlak had het allicht (nog) beter gekund. Zo werd op Sociaalrecht Blog maar weinig aandacht besteed aan de anti-crisismaatregelen, het levendige debat over het onderscheid tussen arbeiders en bedienden, de aanneming door de Kamer van Volksvertegenwoordigers van het Sociaal Strafwetboek en andere actuele thema’s. De redacteur beschikt echter maar over één paar handen en één stel hersenen en heeft voorts nog tal van andere tijdrovende beroepsbezigheden. Daarenboven blijft de input van andere auteurs over het algemeen beperkt. Dit is uiteraard geen verwijt aan het adres van deze personen, integendeel, maar het gebrek aan mankracht maakt het bijzonder moeilijk om elke ontwikkeling in het sociaal recht op de voet te volgen en te becommentariëren. Wie overigens in meer of mindere mate wil bijdragen aan Sociaalrecht Blog, is meer dan welkom. Aarzel niet!

Tenslotte misschien een minder vrolijke aankondiging, waarop in de titel van dit bericht reeds werd gealludeerd. Aangezien ondergetekende in 2010 een doctoraal proefschrift moet finaliseren en daaraan zijn volle aandacht wil en moet wijden, zal (ook) de input van de redacteur in het komende jaar ingeperkt (moeten) worden. Opiniestukken en commentaren van mijn hand hoeft u niet meer te verwachten. Aankondigingen en andere korte mededelingen of doorverwijzingen zullen wel nog steeds tot het vaste aanbod behoren: Sociaalrecht Blog Redux dus (tenzij zich plots één of meerdere enthousiaste vrijwillige medewerkers aanbieden). Ik hoop dat elke lezer begrip kan opbrengen voor deze situatie en de blog in de toekomst dan ook niet teleurgesteld links laat liggen.

Een prettig eindejaar,
Koen Nevens

Geen opmerkingen: